Faremærker 

Spørgsmål: 

Hvornår er et rengøringsmiddel farligt i forhold til kravet om arbejdspladsbrugsanvisninger?

Svar: 

Alle produkter der har et faresymbol på etiketten, eller som indeholder mere end 0,5% opløsningsmiddel. Loven siger at der skal laves kemisk risikovurdering(stoffer og produkter) som efter miljøministreriets regler skal klassificeres som farlige eller på produkter som indeholder mere end 0,5 % opløsningsmiddel.

Det vil sige alle dine produkter som har et faresymbol på etiketten, og dem som indeholder opløsningsmiddel som f.eks Poler-Mix.

Yderligere skal du tage stilling til om dine andre rengøringsmidler kan udgøre en fare for dit personale ved f.eks forkert håndtering. Hvis de kan det skal der også laves kemisk risikovurdering på disse.

Ovennævnte gør det ikke ligefrem lettere at håndtere, så derfor har vi valgt at lave produktinformationer på alle vores produkter uanset om de er klassificeringspligtige eller ej. Vi har desuden lavet en skabelon til:

Kemisk risikovurdering som du frit kan benytte. 

Læs mere om Sikkerhedsdatablade og Kemisk risikovurdering.