Maskinopvask uden klor - svanemærket - køb den her

Miljømærkede opvaskemidler til maskinopvask og håndopvask

Svanemærket er et effektivt redskab til at realisere Verdens Målenes - mål 12 som skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer. Miljømærkerne arbejder nemlig for at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug – og hele produktets livscyklus – fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering – er med i vurderingen, når kravene til de miljømærkede produkter bliver fastsat.  Dette sikrer både en mere miljømæssigt bæredygtig produktion og kontrol tilbage i leverandørkæden – og det sikrer mere miljømæssigt bæredygtige produkter til slutbrugeren. Læs mere om Svanens kriterier for opvask.

Vi har samlet vores svanemærkede midler til opvask i denne varegruppe.