pH-værdier og rengøringsmidler


I forbindelse med pH-værdier tales om en pH- skala fra 0 til 14,  hvor området 0 til 7 er det sure område. 7 repræsenterer det neutrale, medens 7 til 14 repræsenterer det alkaliske (basiske) område.  

Jo længere ned eller op i talrækken regnet fra 7, jo mere surt eller alkalisk bliver produktet. 

pH-værdien har stor praktisk betydning: 

Når pH-værdien bevæger sig fra 7 mod 0, bliver rengøringsmidlets evne til at opløse kalk og rust bedre og bedre. Når pH værdien bevæger sig fra 7 mod 14, bliver midlets evne til at fjerne vegetabilske og animalske fedtstoffer samt protein (æggehvidestoffer) bedre og bedre. Samtidig med, at pH-værdien bevæger sig mod 0 og mod 14, forhøjes dens aggressive effekt.


Eksponentiel vækst: 

Det er væsentligt at være opmærksom på, at hver gang pH-værdien ændres et helt tal, f.eks. fra 8 til 9, ændres alkaliteten 10 gange. Det betyder, at et produkt eller en brugsopløsning med pH 10 er 10 x 10 = 100 gange mere alkalisk og dermed 100 gange mere aggressivt end et produkt eller en brugsopløsning med pH 8. 

En pH-værdi angivelse fortæller i sig selv ikke noget om, hvor godt et rengøringsmiddel gør rent, men kun om, hvor aggressivt det er. 

pH-værdien bør altid tages med i betragtning, når der skal doseres rengøringsmiddel. 

Korrekt dosering sikrer mod skader på personer, og rengøringsobjekter.Viden er vigtig 

Vi tilbyder også at undervise rengøringspersonale i metoder og rengøringsmidler.  

Selv om det er vigtigt at bruge de rigtige rengøringsmidler, spiller andre faktorer også ind. - I princippet er kemien kun ti procent af rengøringsopgaven. Resten er metode, knowhow og manden, der står bag kosten. Vores rådgivere underviser folk i at gøre det rigtige og foretage de rigtige valg, for uddannelsen er vigtig. Rengøring er et ofte overset område, men generelt bør man stille krav til sit rengøringsselskab, så man er sikre på, at arbejdet bliver udført ordentligt og med en ordentlig miljøprofil.

Både på etikette og på vores produktinformationer finder du oplysninger om pH værdier og en beskrivelse af hvordan rengøringsmidlet bør bruges.