Gulvmopper - Svanemærkede

Her finder du vores miljømærkede mopper. 

Svanemærkede mopper opfylder gældende funktionskrav og er blandt de mindst miljø og sundheds belastende inden for området.

Du kan være med til at give svanemærket microfiber nyt liv♻. Vi samler brugte microfiberprodukter ind til genanvendelse. Læs mere om projektet her. 

Vi tager ansvar for miljøet med vores svanemærkede produkter, og vi tilbyder et stort udvalg af miljøvenlige rengøringsmidler, papirvarer og rekvisitter til alles behov, og til stor gavn for mennesker og miljø.  Du kan læse mere om vores miljøpolitik og svanemærkningen her.


TCO total cost of ownership

 - hvordan de dyre mopper kan  blive billigst i længden: Nordisk Microfiber har udarbejdet salgsværktøjet TCO (Total Cost of Ownership) for at give et overblik over et produkts totalomkostninger frem for blot indkøbsprisen.

Værktøjet dokumenterer forskellene på svanemærkede og ikke-svanemærkede produkter. Beregningerne dokumenterer, at når flere faktorer medregnes, opnår indkøber og forbruger mærkbare besparelser i totaløkonomien ved at vælge svanemærkede produkter. Faktisk er der en dokumenteret samlet besparelse på 47%. (Gælder mopper fra Nordisk Microfiber).
Fordele ved svanemærkede microfiber produkter:

✅   Nordiske kvalitetsprodukter
✅   Garanteret minimum 500 vaske
✅   Besparelser i totaløkonomien:  Færre indkøb af mopper. Færre skift af mopper under rengøring. Vask og transport af færre mopper