OBS! Kun salg til erhvervsdrivende

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Version 15

Priser 

Priserne vises i DKK og hvor intet andet fremgår, er priserne angivet ekskl. moms. Når du samler dine ordrer sparer vi ekspeditionsomkostninger. Besparelsen giver vi videre til dig således: 

Ordrestørrelse netto* (ekskl. moms.) 

kr. 2.000 - 2.499 prisliste priser fratrækkes 5% 

kr. 2.500 - 4.999 prisliste priser fratrækkes 10% 

> kr. 5.000  priser fratrækkes 15% 

*) Kampagnevarer medregnes ikke.


En solid samarbejdspartner:

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.


Betaling
Netto kontant (ingen kasserabat). Kredit kun efter aftale. Online betaling på vores shopløsning kan ske med Mobilpay eller følgende betalingskort: Dankort/VisaDankort, Visa/Visa Electron, MasterCard, AmericanExpress,  Maestro og JCB.Knud E. Dan A/S forbeholder sig ejendomsretten for alle leverede produkter indtil den fulde købesum er betalt. Efter forfaldsdato beregnes rykkergebyr kr. 100,00. Der beregnes renter efter forfalds- datoen. Overfor erhvervsdrivende beregnes rente med 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen til betaling sker.

 

Leveringsbetingelser

Der leveres fragtfrit i Danmark (Færøerne og Grønland undtaget) ved køb på DKK 2.000,- (ekskl. moms) eller derover. Ved køb under DKK 2.000,- (ekskl. moms), opkræves fragt. Alle angivne leveringstider er alene vejledende og medfører ikke forsinkelsesansvar for Knud E. Dan A/S, medmindre andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt. 

SHOP leveringer: 

Ved online bestillinger på vores shopløsning på www.knudedan.dk opnås der fragtfri levering ved køb > DKK 800,-.
OBS! Det er ikke muligt at bestille varer leveret til udlandet via vores hjemmeside. Vi henstiller til, at du tager kontakt til vores kundecenter på mail: ordremodtagelse@knudedan.dk såfremt at dine varer skal leveres uden for landets grænser. 

Transportskader og manglende kolli. 

Hvis der ved modtagelse af varer konstateres manglende kolli eller transportskader på varen eller emballagen, skal modtageren straks påtale dette overfor transportøren og gøre påtegning på fragtbrevet eller følgesedlen. Samtidig skal Knud E. Dan A/S informeres, så der kan træffes aftale om eventuel ny forsendelse eller kreditering.  Reklamationer vedr. fejl eller mangler ved varen: Kunden skal umiddelbart efter varens modtagelse kontrollere, at antal og vare stemmer overens med det bestilte; og med følgesedlens oplysninger. Ved uoverensstemmelser kontaktes Knud E. Dan A/S. Reklamationsretten følger lovgivningen. 

Produktansvar

Forsikring er tegnet i henhold til normalt gældende forsikringsbetingelser for produktansvar. Om erstatning for tab gælder dansk rets almindelige regler. Knud E. Dan A/S er tilsluttet Brancheforeningen; Kosmetik og Hygiejne branchen; der kan stille et ankenævn ved tvister.Knud E. Dan A/S er i intet tilfælde, der direkte eller indirekte har nogen forbindelse til det leverede, dettes brug eller Knud E. Dan A/S' ydelser i øvrigt, ansvarlig for indirekte tab og følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab, tab af goodwill, forvanskning af meddelelser, tab af forventet besparelse og lignende ligesom Knud E. Dan A/S fraskriver sig ethvert ansvar for tab af data eller omkostninger i forbindelse med retablering heraf 

Værneting

Som værneting for enhver tvist, som udspringer af nærværende aftale, er aftalt Knud E. Dan A/S´ hjemsted med værneting i Roskilde. Dansk ret finder anvendelse ved afgørelsen af enhver tvist mellem parterne. 

Returnering af varer

Fortrydes købet, kan varen efter forudgående aftale returneres til Knud E. Dan A/S inden 14 dage, dog tages specielt hjemtagne varer ikke retur, med mindre der er leveret forkerte eller defekte varer. Fristen løber fra det tidspunkt, hvor varen leveres, så varen skal være afleveret til Post Nord eller anden fragtmand inden udløbet af fristen. Varen skal altid returneres i original og ubeskadiget emballage og skal være ledsaget med oplysning om faktura- eller følgeseddel nr., samt antal og årsag til returneringen. Returneringen sker for kundens regning og risiko. Hvis kunden returnerer varen senere end 14 dage fra fakturadato fratrækkes beløbet 25 %. Efter 30 dage tages varen ikke retur. Tilgodehavender for returnerede varer krediteres og indestår på kundens konto hos Knud E. Dan A/S. Hvis der ikke er sket nye køb, hvor tilgodehavendet kan komme til anvendelse inden for 3 måneder, kan resttilgodehavendet returneres. På anfordring kan tilgodehavendet overføres til angivet bankkonto. 

Forbehold

Der tages forbehold mod trykfejl, udsolgte eller udgåede varer, samt prisændringer. Alle leverancer er underkastet sædvanlige forbehold om force majeure samt øvrige forhold, som vi er uden indflydelse på. 

Emballage

Al emballage er inkluderet i prisen. Plastemballage (KED-produkter) kan afleveres til forbrænding uden miljøproblemer, (dog dannes CO2 ved forbrænding). Plasttromler tages retur efter forudgående aftale.Af tekniske årsager kan rumindholdet i den enkelte emballageenhed afvige +/- 3 % fra det angivne rumindhold. Manglende returnering af europapaller (hel og ½ paller) vil blive faktureret med kr. 85,-. 

Service og reparation

Knud E. Dan A/S udfører ikke service og reparation af rengøringsmaskiner, men henviser til producenten. Ved behov for service og reparation i garantiperioden, skal henvendelsen ske til Knud E. Dan A/S som forhandler. 

Persondata

Hos Knud E. Dan A/S behandler vi personoplysninger lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde.Du kan læse mere om, hvordan vi håndterer personlige data i vores politikker.Se www.knudedan.dk/da/omkedDu har ret til at få indsigt i, ændret og slettet de personoplysninger, som vi har registeret og behandler om dig Hvis du har spørgsmål til dette, er du velkommen til at kontakte os.   

Knud E. Dan A/S:

CVR: 19655172 

Tlf..: 43 69 24 22

E-mail: ordremodtagelse@knudedan.dk

SHOP: www.knudedan.dk er åben hele døgnet.

KED/version 15