(kemi + viden) = Knud E. Dan A/S

 

Din virksomhed kan i dag få del i snart 60 års erfaring indenfor rense- og rengøringskrævende områder.

Knud E. Dan A/S producerer og lagerfører nogle af markedets absolut bedste produkter, og kan som totalleverandør opfylde behovet til daglig-, hoved- og industrirengøring. Men det har altid været hensigten - ikke blot at levere de bedste produkter, men også at være markedets bedste leverandør og samarbejdspartner.

Knud E. Dan A/S har gennem sin historie opbygget en betydelig viden, som stilles til rådighed. Denne viden og erfaring bruges hver dag, især når kunder står i teknisk vanskelige situationer eller ved specialopgaver.

For at opnå det bedste resultat er det ikke nok at have et godt og seriøst kemiprodukt. Kemi og viden hænger sammen som en naturlig del for Knud E. Dan A/S.

På den måde sikrer Knud E. Dan A/S, at kunden kan levere en bedre ydelse, hvor det ønskede resultat i forhold til tid og pris kan opnås.

 

Politikker

Knud E. Dan A/S er grundlagt i 1960. Virksomheden udvikler og producerer rense- og rengøringsmidler til industri og storforbrugere. Endvidere forhandles tilbehør og maskiner.

Knud E. Dan A/S ønsker at udvikle, producere og levere rense- og rengøringsmidler og levere, tilbehør og maskiner i overensstemmelse med kunders og myndigheders forventninger og krav.

For at opfylde dette opretholder Knud E. Dan A/S et ledelsessystem som opfylder kravene i DS/EN ISO 9001 og DS/EN ISO 14001. Derudover er Knud E. Dan A/S tilsluttet svanemærkningen på udvalgte produktgrupper. 

Knud E. Dan A/S vil, i gennem fokus på kvalitets- og miljøstyring i hele virksomheden sikre, at de produkter som forlader os, lever op til de specificerede krav.

For at synliggøre over for vores omgivelser, at vi er en ansvarsbevidst virksomhed, har vi valgt, at sætte fokus på miljøet til gavn for mennesker og natur, ved løbende at minimere virksomhedens miljøbelastning.

Se vores politikker og betingelser her: 


Persondatapolitik 

Cookiepolitik 

 Salgsbetingelser 


Målsætninger

Knud E. Dan A/S vil opnå kundetilfredshed ved, at tilbyde produkter som opfylder kunde-/ og myndighedskrav. Produkterne skal være ensartede og leveres til rette tid, sted, mængde og pris. Derudover vil vi give kunder og forbrugere positive oplevelser gennem rådgivning og præsentation af produkterne. 

Knud E. Dan A/S vil i forbindelse med indkøb, forarbejdning, levering og udvikling, samt affaldsbortskaffelse identificere og minimere potentielle faktorer som kan forvolde gene/skade på klimaet, miljøet og/eller virksomhedens interessenter. 

Knud E. Dan A/S ønsker at være på forkant med udviklingen, dette via tæt samarbejde med myndigheder, kunder, leverandører og interessenter på området.  

Knud E. Dan A/S har klare holdninger til samfundsansvar, og vil gennem planlægning af virksomhedens daglige aktiviteter, investeringer i ny teknologi / udstyr, samt effektiv drift og kontinuerlig forbedringer af processer, drives på en sådan måde at opstillede mål og politikker herunder kvalitet, miljø og etik tilgodeses.    

Knud E. Dan A/S' ledelsen vil sikre tilstrækkelige ressourcer til at indfri, efterleve og kommunikere virksomhedens ledelsessystem herunder erklærede mål, målsætninger og politikker, samt bestræber sig på at Knud E. Dan A/S er en attraktiv arbejdsplads for sine medarbejdere.