(kemi + viden) = Knud E. Dan A/S


Din virksomhed kan i dag få del i mere end 60 års erfaring indenfor rense- og rengøringskrævende områder.

Knud E. Dan A/S producerer og lagerfører nogle af markedets absolut bedste produkter, og kan som totalleverandør opfylde behovet til daglig-, hoved- og industrirengøring. Men det har altid været hensigten - ikke blot at levere de bedste produkter, men også at være markedets bedste leverandør og samarbejdspartner.

Knud E. Dan A/S har gennem sin historie opbygget en betydelig viden, som stilles til rådighed. Denne viden og erfaring bruges hver dag, især når kunder står i teknisk vanskelige situationer eller ved specialopgaver.

For at opnå det bedste resultat er det ikke nok at have et godt og seriøst kemiprodukt. Kemi og viden hænger sammen som en naturlig del for Knud E. Dan A/S.

På den måde sikrer Knud E. Dan A/S, at kunden kan levere en bedre ydelse, hvor det ønskede resultat i forhold til tid og pris kan opnås.

 KLIMAKLAR PRODUKTIONSVIRKSOMHED

Hos Knud E. Dan A/S har vi været igennem programmet KLIMAKLAR PRODUKTIONSVIRKSOMHED via Dansk Industri.


Vores deltagelse i  Klimaklar Produktionsvirksomhed  giver os viden om og værktøjer til at forstå egen CO₂-data, finde metoder til CO₂-datafangst i alle værdikæder, sætte reduktionsmål, samt få inspiration til god klimakommunikation.

Vores første klimaregnskab har vist os, at den primære CO2 belastning kommer fra de varer, som vi indkøber. 

Klimaregnskabet viser os samtidig, at det er her vi skal have fokus på og arbejde målrettet med, hvordan vi kan nedbringe CO2 - belastningen gennem påvirkning og valg af leverandører.  klimaklar

Figur 3: CO2e-udledning i ton (scope 1+2+3 og udenfor scopes) fordelt på hovedkategorier

Figur 1: Virksomhedens samlede CO2e-udledning i ton fordelt på scopes

Politikker

Knud E. Dan A/S er grundlagt i 1960. Virksomheden udvikler og producerer rense- og rengøringsmidler til industri og storforbrugere. Endvidere forhandles tilbehør og maskiner.

Knud E. Dan A/S ønsker at udvikle, producere og levere rense- og rengøringsmidler og levere, tilbehør og maskiner i overensstemmelse med kunders og myndigheders forventninger og krav.

For at opfylde dette opretholder Knud E. Dan A/S et ledelsessystem som opfylder kravene i DS/EN ISO 9001 og DS/EN ISO 14001. Derudover er Knud E. Dan A/S tilsluttet svanemærkningen på udvalgte produktgrupper. 

Knud E. Dan A/S vil, i gennem fokus på kvalitets- og miljøstyring i hele virksomheden sikre, at de produkter som forlader os, lever op til de specificerede krav.

For at synliggøre over for vores omgivelser, at vi er en ansvarsbevidst virksomhed, har vi valgt, at sætte fokus på miljøet til gavn for mennesker og natur, ved løbende at minimere virksomhedens miljøbelastning.

Se vores politikker og betingelser her: 


Persondatapolitik 

Cookiepolitik 

 Salgsbetingelser 


Målsætninger

Knud E. Dan A/S vil opnå kundetilfredshed ved, at tilbyde produkter som opfylder kunde-/ og myndighedskrav. Produkterne skal være ensartede og leveres til rette tid, sted, mængde og pris. Derudover vil vi give kunder og forbrugere positive oplevelser gennem rådgivning og præsentation af produkterne. 

Knud E. Dan A/S vil i forbindelse med indkøb af råvarer fremme køb af fornybare råvarer i det omfang det er muligt.


Knud E. Dan A/S vil i forbindelse med indkøb, forarbejdning, levering og udvikling, samt affaldsbortskaffelse identificere og minimere potentielle faktorer som kan forvolde gene/skade på klimaet, miljøet og/eller virksomhedens interessenter. 

Knud E. Dan A/S ønsker at være på forkant med udviklingen, dette via tæt samarbejde med myndigheder, kunder, leverandører og interessenter på området.  

Knud E. Dan A/S har klare holdninger til samfundsansvar, og vil gennem planlægning af virksomhedens daglige aktiviteter, investeringer i ny teknologi / udstyr, samt effektiv drift og kontinuerlig forbedringer af processer, drives på en sådan måde at opstillede mål og politikker herunder kvalitet, miljø og etik tilgodeses.    

Knud E. Dan A/S' ledelsen vil sikre tilstrækkelige ressourcer til at indfri, efterleve og kommunikere virksomhedens ledelsessystem herunder erklærede mål, målsætninger og politikker, samt bestræber sig på at Knud E. Dan A/S er en attraktiv arbejdsplads for sine medarbejdere.

Dokumentnummer: S 3.04 Version: 7
Viden er vigtig

Vi tilbyder også at undervise rengøringspersonale i metoder og rengøringsmidler.  

For selv om det er vigtigt at bruge de rigtige rengøringsmidler, spiller andre faktorer også ind. 

- I princippet er kemien kun ti procent af rengøringsopgaven. Resten er metode, knowhow og manden, der står bag kosten. 

Vores rådgivere underviser folk i at gøre det rigtige og foretage de rigtige valg, for uddannelsen er vigtig. Rengøring er et ofte overset område, men generelt bør man stille krav til sit rengøringsselskab, så man er sikre på, at arbejdet bliver udført ordentligt og med en ordentlig miljøprofil.


Steen Dandanell underviser  i rense- og rengøringsmidler. 

En dejlig dag hos ZBC i Roskilde, hvor Steen står for undervisning i vores produkter. Et erhvervskursus som den dag henvendte sig til Skadeservicebranchen.

Vi kommer gerne ud og fortæller om alle vores rense- og rengøringsmidler i jeres virksomhed.