Dosering af rengøringsmidler


Overdosering af rengøringsmidler gør ikke rengøringen mere effektiv - se her, hvordan du let undgår overdosering.

De fleste rengøringsmidler skal opløses og fortyndes i vand, før de bruges. Det er vigtigt, at være præcis med doseringsforholdet for, at rengøringsmidlet har den ønskede virkning.  

Doseringen er altid anført på etiketten og i brugsanvisningen.  Rengøringsmidlet bliver ikke mere effektivt ved overdosering, men risikoen for skadelig virkning på medarbejderne, rengøringsudstyr og det ydre miljø mindskes ved den rette dosering.  Derudover er der god økonomi i, at dosere korrekt.  

Det kræver ikke så meget, at sikre en korrekt dosering hver gang. For at sikre en passende dosering, kan der bruges automatisk dosering, målebægre, pumpesystemer mv.  Herunder vejleder vi i fordele og ulemper ved de forskellige metoder.  • Både på vores brugsvejledninger og vores etiketter finder du hurtigt den korrekte dosering til brug af vores rengøringsmidler.
  • Du kan hente vores produkt-/brugsvejledninger her på hjemmesiden. Find det produkt du bruger og klik på PI(da) for en dansk version eller PI(en) for en version på engelsk. 


Pumpesystemer

Den lette løsning til korrekt dosering er, at købe en pumpe, der kan monteres direkte på dunken med rengøringsmidler. Vores pumper dosere 30 ml. ved hvert pump. Af skemaet nedenfor kan du se, hvor mange pump der skal benyttes til de forskellige doseringer, du ser på etiketten. Ofte har vi også beskrevet antal pump til 10 ltr. vand på etiket og brugervejledninger. 

Herunder kan du se, hvordan man dosere rengøringsmidlerne med pumpesystemet:

Mængde rengøringsmiddel i 10 ltr. vand

0,3 % = 30 ml. =   1 pump

1 %  = 100 ml. =  ca. 3-4 pump

2 % = 200 ml. =  ca.  6-7 pump

3 % = 300 ml. =  ca. 10 pump

5 % = 500ml. =  ca. 16-17 pump

mængde rengøringsmiddel i 5 ltr. vand

0,3 % = 15 ml = ca. 1/2 pump

1 % = 50 ml. =  ca.  1-2 pump 

2 % = 100 ml. =  ca. 3-4 pump 

3 % = 150 ml. =  ca. 5 pump 

5 % = 250 ml. =  ca. 8 pump 

I sortimentet finder du en pumpe til 5 ltr. dunke, og en pumpe til større dunke. Begge pumper giver 30 ml. ved 1 pump. Du kan derfor altid benytte ovenstående skema, til udregning af antal pump. Desuden har vi en doseringsenhed til montering på 1 ltr. flasker. 


  • Du kan se hele vores sortiment af doseringspumper, hævertpumper til tromler og tappehaner mv. her: DOSERINGSPUMPER


Pumpesystemer er mest effektive de steder, hvor servicemedarbejderene dagligt benytter mange forskellige rengøringsmidler. Pumperne er lette at anvende, og der er minimal kontakt med rengøringsmidler i koncentreret form. 

Doseringsanlæg

Med et automatisk doseringsanlæg får du den rette dosering hver gang. Et automatisk doseringsanlæg bruges ofte hvor der kun anvendes et produkt. Som f.eks til gulvvaskemaskiner. Et automatisk doseringsanlæg skal tilsluttes en vandhane og en dunk rengøringsmiddel. Der  medfølger forskellige dyser til valg af blandingsforhold. Det automatiske doseringsanlæg benyttes ofte steder hvor der dagligt vaskes rigtigt meget med det samme rengøringsmiddel. Det kan f.eks. være i supermarkeder til gulv- og inventarvask men også på værksteder og lignende. Ved brug af et automatisk doseringsanlæg skal servicemedarbejderen ikke tage stilling til dosering, og kommer ikke i kontakt med koncentrerede rengøringsmidler. 


Skumanlæg

Ved rengøring af større vådområder anbefaler vi, at man anvender et skumanlæg. Skumrengøring bygger på en bedre og længere vedhæftningsevne af sæbeopløsningen, og derved effektivisering af rengøring, kalkfjernelse eller desinfektion. Et skumanlæg anvendes typisk i badeområder og  køkkener. Det er en sikker metode uden aerosoler, og også et mindre forbrug af rengøringsmidler.


  • Bestil din NITO SKUMSPRØJTE her og få aerosolfri skumudlægning og altid korrekt dosering.


Skumsprøjten doserer og udlægger rengøringsmidler korrekt og simpelt hver gang. Servicemedarbejderen slipper ikke for, at overhælde koncentreret rengøringsmiddel i skumsprøjtens beholder. Skumudlægning er meget effektiv i større vådområder, og gør særdeles effektivt rent. 


Dosering med målebægre

Det kan som udgangspunkt ikke anbefales, at bruge målebægre til dosering af rengøringsmidler med fareetiketter

Når der doseres med målebæger bliver servicemedarbejderen tvunget til, at udregne hvor mange ml. koncentreret rengøringsmiddel, der skal til en vis mængde vand. På alle vores etiketter angiver vi, hvor mange pump, der skal doseres i 10 ltr. vand. Ganger du dette tal med 30, får du antallet af ml. der skal bruges. Se evt. også skemaet ovenfor.


  • Ønsker du at håndtere dosering af rengøringsmidler med målebægre, skal der altid benyttes de egnede værnemidler.


Se hvilke værnemidler du skal bruge på sikkerhedsdatabladet, som du finder under hvert produkt i vores online katalog.  Her kan du hurtigt se faremærker og anbefalede værnemidler. Du kan desuden hente produktinformationer (PI(da)), sikkerhedsdatablade(SDS(da)) og skabelon til kemiske risikovurderinger (K-RV).


  • Her kan du hurtigt se faremærker og anbefalede værnemidler. 
  • Du kan desuden hente produktinformationer (PI(da)), sikkerhedsdatablade(SDS(da)) og skabelon til kemiske risikovurderinger (K-RV).
  • Læs mere om arbejdssikkerhed her.


FÅ KONTAKT TIL EN SALGSKONSULENT

DU FÅR HJÆLP TIL VALG AF DE RETTE RENGØRINGSMIDLER OG REKVISITTER.Tag kontakt til en salgskonsulentEller kontakt os på: ordremodtagelse@knudedan.dk eller tlf: +45 4369 2422