Bliv kunde

Produkt søgning

Kategorier
Produkt søgning
* Priser vises eksl. moms

Faremærker

Spørgsmål: 
Hvornår er et rengøringsmiddel farligt i forhold til kravet om arbejdspladsbrugsanvisninger?


Svar:
Alle produkter der har et faresymbol på etiketten, eller som indeholder mere en 0,5% opløsningsmiddel.
Loven siger at der skal laves arbejdspladsbrugsvejledninger på alle materialer (stoffer og produkter) som efter miljøministreriets regler skal klassificeres som farlige eller på produkter som indeholder mere en 0,5 % opløsningsmiddel.
Det vil sige alle dine produkter som har et faresymbol på etiketten + dem som indeholer opløsningemiddel f.eks poler-mix.
Yderligere skal du tage stilling til om dine andre rengøringsmidler kan udgøre en fare for dit personale ved f.eks forkert håndtering. Hvis de kan dette skal der også laves arbejdspladsbrugsanvisning på disse.
Ovennævnte gør det ikke ligefrem lettere at håndtere, så derfor har vi valgt at lave produktinformationer på alle vore produkter uanset om de er klassificeringspligtige eller ej.
Vi har desuden lavet en skabelon til Arbejdspladbrugsvejleninger (PI) som du frit kan benytte. Du finder denne skabelon i kataloget samme sted produktinformationerne.
 Tilbage
 Print