Bliv kunde

Produkt søgning

Kategorier
Produkt søgning
* Priser vises eksl. moms

Politikker

Knud E. Dan A/S er grundlagt i 1960. Virksomheden udvikler og producerer rense- og rengøringsmidler til industri og storforbrugere. Endvidere forhandles tilbehør og maskiner.

Knud E. Dan A/S ønsker at udvikle, producere og levere rense- og rengøringsmidler og levere, tilbehør og maskiner i overensstemmelse med kunders og myndigheders forventninger og krav.

For at opfylde dette opretholder Knud E. Dan A/S et ledelsessystem som opfylder kravene i DS/EN ISO 9001 og DS/EN ISO 14001. Derudover er Knud E. Dan A/S tilsluttet svanemærkningen på udvalgte produktgrupper.

Knud E. Dan A/S vil, i gennem fokus på kvalitets- og miljøstyring i hele virksomheden sikre, at de produkter som forlader os, lever op til de specificerede krav.

For at synliggøre over for vore omgivelser, at vi er en ansvarsbevidst virksomhed, har vi valgt, at sætte fokus på miljøet til gavn for mennesker og natur, ved løbende at minimere virksomhedens miljøbelastning.

 

(Eksternt link til YouTube)

 

 

 

 Se vores politikker og betingelser her:

 

Persondatapolitik

Cookiepolitik

Salgsbetingelser

Kvalitet- og miljøpolitik

Kvalitets- og miljøpolitik

 

Hos Knud E. Dan A/S har kunden stor værdi. Derfor tilstræber vi os at holde et højt niveau igennem:

  • Ensartet kvalitet
  • Relevant rådgivning (kemi + viden)

 

Hos Knud E. Dan A/S er der fokus på løbende mindske vores miljøpåvirkninger. Derfor har vi fokus på vores:

  • Valg af råvarer og emballage
  • Ressourceforbrug og håndtering af affald
  • Sikre et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere

 

Hos Knud E. Dan A/S forpligter vi os til at:

  • Overholde relevante krav myndigheder og interessenter i øvrigt
  • Opretholde et ledelsessystem – certificeret efter ISO 9001 og ISO 14001

 S 3.04 V. 5

Målsætninger

Knud E. Dan A/S vil opnå kundetilfredshed ved, at tilbyde produkter som opfylder kunde-/ og myndighedskrav. Produkterne skal være ensartet og leveres til rette tid, sted, mængde og pris. Derudover vil vi give kunder og forbrugere positive oplevelser gennem rådgivning og præsentation af produkterne.

 

Knud E. Dan A/S vil i forbindelse med indkøb, forarbejdning, levering og udvikling, samt affaldsbortskaffelse identificere og minimere potentielle faktorer som kan forvolde gene/skade på klimaet, miljøet og/eller virksomhedens interessenter.

 

Knud E. Dan A/S ønsker at være på forkant med udviklingen, dette via tæt samarbejde med myndigheder, kunder, leverandører og interessenter på området.

 

Knud E. Dan A/S har klare holdninger til samfundsansvar, og vil gennem planlægning af virksomhedens daglige aktiviteter, investeringer i ny teknologi / udstyr, samt effektiv drift og kontinuerlig forbedringer af processer, drives på en sådan måde at opstillede mål og politikker herunder kvalitet, miljø og etik tilgodeses.

 

Knud E. Dan A/S' ledelsen vil sikre tilstrækkelige ressourcer til at indfri, efterleve og kommunikere virksomhedens ledelsessystem herunder erklærede mål, målsætninger og politikker, samt bestræber sig på at Knud E. Dan A/S er en attraktiv arbejdsplads for sine medarbejdere.

 Print