Bliv kunde

Produkt søgning

Kategorier
Produkt søgning
* Priser vises eksl. moms

Vores ledelsessystem

Hos Knud E. Dan A/S ønsker vi fortsat at udvikle, producere og levere rense- og rengøringsmidler og levere, tilbehør og maskiner i overensstemmelse med kunders og myndigheders forventninger og krav.

Vi vil, igennem fokus på kvalitet- og miljøstyring i hele virksomheden sikre, at de produkter som forlader os, lever op til de specificerede krav.

For at synliggøre over for vore omgivelser, at vi er en ansvarsbevidst virksomhed, har vi valgt, at sætte fokus på miljøet til gavn for mennesker og natur, ved løbende at minimere virksomhedens miljøbelastning.

For at opfylde dette opretholder og vedligeholder vi fortsat et certificeret ledelsessystem, som opfylder kravene i DS/EN ISO 9001, DS/EN ISO 14001.

Læs mere om vores rengøringsmidler her...

 


Vores certificerede ledelsessystem ISO-9001 og ISO-14001 dækker flg. områder (scope):

  • Produktudvikling
  • Produktion
  • Salg af rengøringsrekvisitter-, tilbehør og - maskiner.

 

Vores:

ISO-9001 omfatter følgende aktiviteter :

Ordreoptagelse, indkøb, produktion, pakning, lagring, forsendelse og produktudvikling

 

ISO-14001 omfatter følgende aktiviteter :

Identificering, vurdering og styring af risici i væsentlige processer fra indkøb til forsendelse

 

Geografisk er ledelsessystemet gyldigt på adressen:

Knud E. Dan A/S

Lunikvej 40

2670 Greve

 

Derudover er Knud E. Dan A/S tilsluttet svanemærkningen på udvalgte produktgrupper.

 

Doc. S3.02

 

Hent vores certifikater her:

ISO 9001 Dansk

ISO 9001 Engelsk

ISO 14001 Dansk

ISO 14001 Engelsk

QR koder på certifikaterne kan benyttes for verificering.

 Print