Kvalitets- og miljøpolitik

Hos Knud E. Dan A/S har kunden stor værdi. 

Derfor tilstræber vi os at holde et højt niveau igennem: 

 • Ensartet kvalitet
 • Relevant rådgivning (kemi + viden)  

Hos Knud E. Dan A/S er der fokus på løbende at mindske vores miljøpåvirkninger. 

Derfor har vi fokus på: 

 • Valg af råvarer og emballage
 • Ressourceforbrug og håndtering af affald
 • At sikre et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere    

Hos Knud E. Dan A/S forpligter vi os til at: 

 • Overholde relevante krav myndigheder og interessenter i øvrigt
 • Opretholde et ledelsessystem – certificeret efter ISO 9001 og ISO 14001 S 3.04 V. 7

CSR

Co2 besparelser

Vi værner om vandet


Ansvarlighed


Etik, miljø og social engagement

 Hos Knud E. Dan A/S har vi altid gået forrest, når der blev snakket om miljø og kvalitetsstyring, grønne regnskaber, etik osv. Vi har implementeret alle disse ting i vores virksomheds struktur for efterhånden mange år siden.

Situationen har dog ændret sig således, at der i dag stilles endnu større krav til virksomheden, hvis vores aktiviteter inden for miljø, etik og bæredygtighed skal batte noget i det store globale regnskab.

 

Vi værner om vandet

Hos Knud E. Dan A/S ved vi godt, at det er vigtigt vi passer på drikkevandet, både set fra et globalt synspunkt, men også mere lokalt.

På det lokale plan, i vores produktion og i salget af vores rense- og rengøringsmidler, giver vores indsats sig udtryk i, at vi f.eks. ikke udleder vand fra produktionen overhovedet. Alt spild bliver således opsamlet i store tanke og kørt til Ekokem A/S for en forsvarlig bortskaffelse.

Vores produkter er desuden, for den overvejende dels vedkommende, særdeles effektive selv ved meget lave doseringer. I vores salgsarbejde gør vi også en indsats for at undervise indkøbere og brugere i korrekt dosering, det rigtige valg af produkter, samt valg af den mest miljøbeviste og ergonomiske metode til rengøring.


Grøn strøm og Co2 besparelser

Vi køber grøn strøm gennem VindEnergi Danmark.

Vindkraft er en ren energikilde, der ikke bidrager til den globale opvarmning. Samtidig er vindkraft i Danmark på markedsvilkår, hvilket betyder, at den skal konkurrere med andre teknologier som f.eks. kulkraft. VindEnergi Danmark arbejder for at forbedre konkurrencevilkårene for vindkraften.

Læs mere på: www.vindenergi.dk

Se certifikat fra AURA ELHANDEL og VINDENERGI DANMARK

Siden vi i 1996 fik verificeret vores miljøledelse, har vi holdt øje med vores strømforbrug og vores CO2  udledning. Det har udmøntet sig i en hel del tiltag til minimering af CO2 udledningen. Blandt andet har vi:

 • Udskiftet alle lyskilder til led lys 
 • Erstattet gasfyr med fjernvarme 
 • Optimeret alle varme kalorifere lager/produktion så de kan køre enkeltvis
 • Udskiftet krympepakker til mere energivenlig model 
 • Gået fra papkasser til papbund og krympefolie 
 • Udskiftet strækfolier (som ved produktion udleder mindre Co2) 
 • Købt strøm fra vindenergi


Vi har fra 2005 til 2020 reduceret vores udledning af CO2 med 81,5 %. Således udleder vi i dag kun 20 tons CO2/år. Inklusiv produktion, varme og brændstof til biler.


Vores ledelsessystem


Hos Knud E. Dan A/S ønsker vi fortsat at udvikle, producere og levere rense- og rengøringsmidler og levere, tilbehør og maskiner i overensstemmelse med kunders og myndigheders forventninger og krav.

Vi vil, igennem fokus på kvalitet- og miljøstyring i hele virksomheden sikre, at de produkter som forlader os, lever op til de specificerede krav.

For at synliggøre over for vores omgivelser, at vi er en ansvarsbevidst virksomhed, har vi valgt, at sætte fokus på miljøet til gavn for mennesker og natur, ved løbende at minimere virksomhedens miljøbelastning.

For at opfylde dette opretholder og vedligeholder vi fortsat et certificeret ledelsessystem, som opfylder kravene i DS/EN ISO 9001, DS/EN ISO 14001.


Hent vores certifikater her:

ISO 9001 Dansk

ISO 9001 Engelsk

ISO 14001 Dansk

ISO 14001 Engelsk

QR koder på certifikaterne kan benyttes for verificering.

Derudover er Knud E. Dan A/S tilsluttet svanemærkningen på udvalgte produktgrupper.


Vores certificerede ledelsessystem ISO-9001 og ISO-14001 dækker flg. områder (scope): 

 • Produktudvikling
 • Produktion
 • Salg af rengøringsrekvisitter, tilbehør og maskiner.  

Vores: ISO-9001 omfatter følgende aktiviteter : 

Ordreoptagelse, indkøb, produktion, pakning, lagring, forsendelse og produktudvikling 

ISO-14001 omfatter følgende aktiviteter : 

Identificering, vurdering og styring af risici i væsentlige processer fra indkøb til forsendelse  

Geografisk er ledelsessystemet gyldigt på adressen: Knud E. Dan A/S  Lunikvej 40  2670 Greve    

Doc. S3.02


Svanemærkning

Spar tid på dine indkøb og giv din virksomhed et godt image. Vores sortiment af svanemærkede rengøringsprodukter, dækker alt fra mikrofiberklude til industrielle rensemidler.

Hos Knud E. Dan A/S har vi udviklet en serie svanemærkede rengøringsmidler, der alle opfylder de skrappe krav til miljøbelastning, funktionalitet og din sundhed. Vi kalder serien for Ergo serien. I Ergo serien finder du produkter til daglig rengøring, periodisk rengøring, industrirengøring og vores sidste skud på stammen er vores svanemærkede sur sanitetsrens: Ergo Kalkfjerner 

 • Når du køber en miljømærket vare, har du garanti for: At produktet er blandt de mindst miljøbelastende af sin slags
 • At kvalitet og funktion er mindst lige så god som for andre produkter
 • At der er taget hensyn til din sundhed 

Vær helhedsorienteret, og vælg miljømærket. Hele produktets livscyklus fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering er nemlig med i vurderingen, når kravene til produkter med Svanemærket bliver fastsat. 

4 FACTS OM SVANEMÆRKNINGENS KRAV

SÅDAN MÅ DIT RENGØRINGSSELSKAB BRUGE SVANEN


miljømærkede produkter

Knud E. Dan A/S er medlem af 

Kosmetik- og hygiejnebranchen

Knud E. Dan A/S er medlem af Kosmetik- og hygiejnebranchen. Det sikrer dig som kunde og bruger af vores rengøringsmidler, at vi har styr på regler og lovgivning omkring fremstilling og brug af produkterne. Således kommer du ikke i klemme hos myndighederne (Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet) såfremt du følger vores anbefalinger.


Kosmetik- og hygiejnebranchen er Danmarks største brancheforening for danske og internationale virksomheder, der producerer eller leverer kosmetik, personlig pleje og vaske- og rengøringsmidler til det danske marked.

Vaske- og rengøringsmidler

Moderne vaskemidler er højteknologiske produkter, der er lavet på baggrund af dyb indsigt i, hvordan de kemiske stoffer spiller sammen, og hvordan de påvirker både tøjet og miljøet. Det er en videnstung industri, som beskæftiger mange højt specialiserede medarbejdere. De har en stor faglig indsigt i, hvordan kemi bruges på en måde, så det er med til give værdi i vores hverdag uden, at det går ud over miljøet og forbrugernes sundhed.

Kosmetik- og hygiejnebranchen arbejder for at være en troværdig stemme i debatten om brugen af kemi i vaske- og rengøringsmidler. 

Læs mere om lovgivning på Miljøstyrelsens hjemmeside eller kik i Kosmetik og hygiejne branchens Vidensbank, der samler den nyeste viden om de emner i kemidebatten, der optager folk mest.  


Tæt samarbejde med myndigheder   

Brancheforeningen arbejder tæt sammen med relevante myndigheder og leverer den nødvendige viden for, at politikere og beslutningstagere kan lave lovgivning, som både er til gavn for forbrugerne og deres medlemmer. Branchen er løbende i dialog med de relevante myndigheder, hvor den repræsenterer branchens holdninger til lovgivning og regulering.

Brancheforeningen samarbejder tæt med for eksempel Miljøstyrelsen, og sætter i den forbindelse en stor ære i en saglig argumentation. Det er vigtigt at branchen opfattes som en troværdig samarbejdspartner og stemme i kemidebatten.