Bliv kunde

Produkt søgning

Kategorier
Produkt søgning
* Priser vises eksl. moms

Knud E. Dan og REACH

Knud E. Dan A/S som downstream bruger

Knud E. Dan er downstream bruger af kemiske stoffer - præcis som vores kunder. Det er derfor som udgangspunkt vores europæiske leverandører der skal sørge for en præregistrering af de stoffer vi bruger i produktionen.
Vores Kemiingeniør M. IDA Lars Bøgeholm, holder vores leverandører i kort snor mht. REACH. Har I yderligere spørgsmål, er I velkommen til at kontakte ham på tlf: 43 97 11 29.

REACH på stofniveau

REACH opererer på stofniveau. Alt i REACH drejer sig derfor om stoffer, og IKKE om produkter. REACH er principielt fuldstændig ligeglad med, hvilket produkt et givet stof optræder i. Det er stoffet, der er det centrale.
Netop det, at det er indholdsstofferne i produkterne der er det centrale, er efter vores vurdering den største udfordring for virksomhederne i Danmark og Europa. Det betyder nemlig, at de eneste stoffer der kan registreres, er de stoffer, som optræder på det datablad, som importøren får fra sin udenlandske producent.

Definition af stoffer m.fl.

REACH gælder:
  • For alle stoffer, produkter og artikler der importeres til EU
  • For stoffer der fremstilles = "opstår" i EU
  • REACH gælder ikke for "alt det andet"
  • Et stof: Et rent kemisk stof, defineret ved et CAS/EINECS nummer
  • Et produkt: En blanding af kemiske stoffer, hvor det er de kemiske egenskaber, der "udgør produktet" - ex. maling, rengøringsmidler
  • En artikel: En "dims" der har en funktion, og som under denne funktion skal frigive kemiske stoffer - ex. tuschpen, wunderbaum
  • Alt andet: Genstande der ikke skal frigive stoffer - ex. en regnfrakke, et bord, en traktor