Bliv kunde

Produkt søgning

Kategorier
Produkt søgning
* Priser vises eksl. moms

Miljøredegørelse

Hvert år udarbejder vi et udvidet grønt regnskab, der beskriver vores generelle miljøbelastning ved at producere og sælge rense- og rengøringsmidler. Vores miljøredegørelse godkendes efter EMAS i henhold til gældende regler.

KEMI - MENNESKER - MILJØ

Alle virksomhedens procestrin, råvarer, færdigvarer, metoder og miljøpåvirkninger gennemgås for at identificere og minimere potentielle faktorer, som kan forvolde gene / skade på Klima, miljø og/eller virksomhedens interessenter.

 

De mest tankevækkende resultater fra miljøredegørelsen 2015/2016 er gengivet herunder.

  • Der indgår ingen råvarer mærket “meget giftigt" (akut Tox 1) samt nonylphenoler og triclosan i produktion af vores KED produkter.
  • Vi arbejder hele tiden på at reducere mængden af kemikalieaffald. Mængden er i år reduceret med 35 % (indexbaserede tal ift produceret mængde).
  • Vi arbejder på at sælge flere svanemærkede produkter til gavn for miljø og mennesker. I år er andelen af muligt salg oppe på 88 % *.
  • Vi arbejder på løbende at reducere mængden af CO2 emission fra vores virke. Vi køber derfor grøn strøm produceret på vindmølle energi til hele virksomheden. 

UDDRAG FRA MILJØREDEGØRELSEN 2016

GIFTIGE RÅVARER

Der indgår ingen råvarer mærket “meget giftig” (akut Tox 1) i vores forbrug, og der findes ikke nonylphenoler eller triclosan i KED’s produkter.

KEMIKALIEAFFALD

Vi opsamler alt kemikalieaffald. Det omfatter skyllevand fra blandekar, tappemaskiner, råvarekontrol og laboratorium. Affaldet bliver hentet i tankvogn, hvorefter det føres til videre behandling hos godkendt modtager. Vi arbejder løbende på at nedsætte mængden af kemikalieaffald. Kemikalieaffald er angivet som kg pr. produktionsmængde i m3 og indekseret i forhold til 2000/2001. Målet for 2016 var indeks 90. Det opnåede resultat for året blev indeks 80,34.

SVANEMÆRKEDE PRODUKTER

*)Andel af Svanemærkede produkter beregnes som procentdelen af svanemærket produkt i forhold til det samlede salg inden for produktgruppen. F.eks ved salg af 100 flasker toiletrens er ca. 85 % miljømærket.
Mål for andel af svanemærkede produkter var i 2016 87 % vores resultat for året landede på 88,22 %.
Andelen af muligt salg af svanemærkede produkter er steget med med 3,3% til 88,22 % hvilket er tilfredsstillende. Budget øges med 2% til på 89 % i næste regnskabsperiode.

REDUCERING AF STRØMFORBRUG

Vi arbejder videre med at reducere vores strømforbrug og har i sommeren 2016 udskiftet belysning i produktion til LED, således at al belysning i virksomheden nu er LED eller sparepærer.
Målet med en reduktion i 2016 på 25 % er indfriet med en faktisk reduktion på 36 % siden vi startede med de strøm reducerende projekter.

 


 

læs mere herunder: