Bliv kunde

Produkt søgning

Kategorier
Produkt søgning
* Priser vises eksl. moms

Kvalitet- og miljøpolitik

 

Hos Knud E. Dan A/S har kunden stor værdi. Derfor tilstræber vi os at holde et højt niveau igennem:

  • Ensartet kvalitet
  • Relevant rådgivning (kemi + viden)

 

Hos Knud E. Dan A/S er der fokus på løbende mindske vores miljøpåvirkninger. Derfor har vi fokus på vores:

  • Valg af råvarer og emballage
  • Ressourceforbrug og håndtering af affald
  • Sikre et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere

 

Hos Knud E. Dan A/S forpligter vi os til at:

  • Overholde relevante krav myndigheder og interessenter i øvrigt
  • Opretholde et ledelsessystem – certificeret efter ISO 9001 og ISO 14001 og EMAS

S 3.04 V. 5

 


 

ANSVARLIGHED   -   KEMI+VIDEN=    -    SIKKERHEDSDATABLADE

Knud E. Dan A/S Ledelsessystem som omfatter DS/EN ISO 9001, DS/EN ISO 14001 og EMAS-certificeres mindst en gang årligt af DNV-GL.

Se gældende certifikater:

ISO 9001
ISO 14001
EMAS

 

Vores ledelsessystem

Hos Knud E. Dan A/S ønsker vi fortsat at udvikle, producere og levere rense- og rengøringsmidler og levere, tilbehør og maskiner i overensstemmelse med kunders og myndigheders forventninger og krav.

Vi vil, igennem fokus på kvalitet- og miljøstyring i hele virksomheden sikre, at de produkter som forlader os, lever op til de specificerede krav.

For at synliggøre over for vore omgivelser, at vi er en ansvarsbevidst virksomhed, har vi valgt, at sætte fokus på miljøet til gavn for mennesker og natur, ved løbende at minimere virksomhedens miljøbelastning.

For at opfylde dette opretholder og vedligeholder vi fortsat et certificeret ledelsessystem, som opfylder kravene i DS/EN ISO 9001, DS/EN ISO 14001.

 

Vores certificerede ledelsessystem ISO-9001 og ISO-14001 dækker flg. områder (scope):

  • Produktudvikling
  • Produktion
  • Salg af rengøringsrekvisitter-, tilbehør og - maskiner.

 

Vores:

ISO-9001 omfatter følgende aktiviteter :

Ordreoptagelse, indkøb, produktion, pakning, lagring, forsendelse og produktudvikling

 

ISO-14001 omfatter følgende aktiviteter :

Identificering, vurdering og styring af risici i væsentlige processer fra indkøb til forsendelse

 

Geografisk er ledelsessystemet gyldigt på adressen:

Knud E. Dan A/S

Lunikvej 40

2670 Greve

 

Derudover er Knud E. Dan A/S tilsluttet svanemærkningen på udvalgte produktgrupper.

 

Knud E. Dan A/S offentliggør en miljøredegørelse (et udvidet grønt regnskab), som godkendes efter EMAS (EU’s miljøstyrings- og miljørevisionsordning) i henhold til gældende regler.

Doc. S3.02

 Print