Bliv kunde

Produkt søgning

Kategorier
Produkt søgning
* Priser vises eksl. moms

Kvalitet- og miljøpolitik

 

 

Knud E. Dan A/S er grundlagt i 1960. Virksomheden udvikler og producerer rense- og rengøringsmidler til industri og storforbrugere. Endvidere forhandles tilbehør og maskiner.

 

miljoecertificering

Knud E. Dan A/S ønsker at udvikle, producere og levere rense- og rengøringsmidler og levere, tilbehør og maskiner i overensstemmelse med kunders og myndigheders forventninger og krav.

For at opfylde dette opretholder Knud E. Dan A/S et ledelsessystem som opfylder kravene i DS/EN ISO 9001, DS/EN ISO 14001 og EMAS. Derudover er Knud E. Dan A/S tilsluttet svanemærkningen på udvalgte produktgrupper.

Knud E. Dan A/S vil, i gennem fokus på kvalitets- og miljøstyring i hele virksomheden sikre, at de produkter som forlader os, lever op til de specificerede krav.

For at synliggøre over for vore omgivelser, at vi er en ansvarsbevidst virksomhed, har vi valgt, at sætte fokus på miljøet til gavn for mennesker og natur, ved løbende at minimere virksomhedens miljøbelastning.

Knud E. Dan A/S offentliggør en miljøredegørelse (et udvidet grønt regnskab), som godkendes efter EMAS (EU’s miljøstyrings- og miljørevisionsordning) i henhold til gældende regler.

ISO-9001 omfatter følgende aktiviteter :
Ordreoptagelse, indkøb, produktion, pakning, lagring, forsendelse og udvikling

Nedenstående punkter er ikke relevant for virksomheden:
7.5.2 validering af processer for produktion og servicetilvejebringelse
Er ikke relevant for virksomheden, da vi ikke har produkter, hvor mangler først kan konstateres efter, at produktet er taget i brug.

ISO-14001 omfatter følgende aktiviteter :
Identificering, vurdering og styring af risici i alle processer fra indkøb til forsendelse

Geografisk er ledelsessystemet gyldigt på adressen: Knud E. Dan A/S Lunikvej 40
Doc S 3.01

 

Kvalitetspolitik og Miljøpolitik:

Hos Knud E. Dan A/S har kunden stor værdi. Derfor tilstræber vi os at holde et højt niveau igennem:

  • Ensartet kvalitet
  • Relevant rådgivning (kemi + viden)

 

Hos Knud E. Dan A/S er der fokus på løbende mindske vores miljøpåvirkninger. Derfor har vi fokus på vores:

  • Valg af råvarer og emballage
  • Ressourceforbrug og håndtering af affald
  • Sikre et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere

 

Hos Knud E. Dan A/S forpligter vi os til at:

  • Overholde relevante krav myndigheder og interessenter i øvrigt
  • Opretholde et ledelsessystem – certificeret efter ISO 9001 og ISO 14001 og EMAS

 S 3.04 V. 5

Knud E. Dan A/S Ledelsessystem som omfatter DS/EN ISO 9001, DS/EN ISO 14001 og EMAS-certificeres mindst en gang årligt af DNV-GL.

Se gældende certifikater:

ISO 9001
ISO 14001
EMAS

Læs mere om:

Miljøredegørelse
Ansvarlighed
Kemi + Viden
Sikkerhedsdatablade
 Print