Bliv kunde

Produkt søgning

Kategorier
Produkt søgning
* Priser vises eksl. moms

Krav om skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger bortfalder

 

Nu moderniseres kravet om arbejdspladsbrugsanvisninger

 

Nye formkrav fra arbejdstilsynet

Metodefrihed og mere fokus på arbejdsprocesser skal få flere til aktivt at bruge arbejdspladsbrugsanvisninger.

Arbejdstilsynet ønsker større fokus på arbejdsprocesserne i stedet for på produkterne, der skal fortsat foreligge arbejdspladsbrugsanvisninger men det bliver frit at vælge i hvilket format. Du kan fortsat vælge af fortsætte med de nuværende 16. punktsformater. 

HUSK at du kan hente skabelon til 16 punkts arbejdspladsbrugsanvisninger på vores hjemmeside.

Sikkerhedsdatablade SKAL fortsat være opdaterede. 

De nye regler er stadigvæk under udarbejdelse. Arbejdstilsynet har meldt den 1. juli som udstedelsesdato, men ændringerne er endnu ikke udstedt. Når der forelægger nyt fra arbejdstilsynet vender vi tilbage til jer.

Link til arbejdstilsynet  

 

"ARBEJDSMILJØ. Kravet om udarbejdelse af skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger ophæves den 1. juli 2019, og der indføres metodefrihed.

Kravet om udarbejdelse af skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger ophæves den 1. juli 2019. Det fremgår af ændringer af bekendtgørelserne om arbejde med stoffer og materialer samt om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

 

Bag ændringerne ligger, at der fremtidigt vil være metodefrihed til at vælge andre løsninger end arbejdspladsbrugsanvisningerne til at instruere medarbejderne. Det kan f.eks. være billeder eller film. Samtidig lægges der op til, at man instruerer med fokus på arbejdsprocesserne fremfor på enkeltstoffer.

Hvis man har velfungerende arbejdspladsbrugsanvisninger, vil disse stadig kunne opfylde reglerne suppleret med angivelse i APV’en.

Når kravet om skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger bliver ophævet, vil der i stedet blive sat øget fokus på den kemiske risikovurdering, som arbejdspladserne skal lave. Den kemiske risikovurdering er en række ekstra forhold, der skal inddrages i APV-arbejdet, når der er farlig kemi på arbejdspladsen.

Samtidig vil der blive sat et øget fokus på oplæring og instruktion.

Arbejdstilsynet arbejder på en AT-vejledning til nærmere beskrivelse af kravene, og der vil også blive fulgt op med brancherettede BFA-vejledninger.

Bekendtgørelse nr. 254 af 19. marts 2019 om ændring af bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) (Ophævelse af kravet om arbejdspladsbrugsanvisninger m.m.)

Bekendtgørelse nr. 255 af 19. marts 2019 om ændring af bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer (Ophævelse af kravet om arbejdspladsbrugsanvisninger m.m.)"

 

Kilder: Artikel af Bent Horn Andersen
Chefkonsulent hos Dansk Industri

 Tilbage