Bliv kunde

Produkt søgning

Kategorier
Produkt søgning
* Priser vises eksl. moms

Så er det slut med de gamle orange faremærker

Rengøringsmidler skal mærkes med de nye symboler inden juni 2017. Det betyder at torsdag den 1. juni 2017 er sidste chance for at rydde ud på hylderne i din virksomhed. Alle rengøringsmidler med gamle orange faremærker skal mærkes om og nye sikkerhedsdatablade skal gøres tilgængelig. 

Har du Knud E. Dan A/S producerede rengøringsmidler stående med gammel mærkening, er du velkommen til at kontakte os for at få tilsendt en ny etiket og det nye sikkerhedsdatablade til produktet.

Det er vigtig, at brugerne og andre der håndterer rengøringsmidlerne er informeret om betydningen af de nye symboler.

 

Kontakt os

gammel faremærke

Nye faresymboler (CLP)

faresymboler

Ny lovgivning betyder at faresymbolerne bliver ændret - nogle af dem ligner de gamle symboler, mens andre ser helt anderledes ud. 

Når faresymbolerne ændres kan det godt betyde at fare klassificeringen på et givet produkt også ændres uden det dog betyder at produktets indhold er blevet ændret.

 
Mærkningen af kemiske stoffer og materialer i EU går i de kommende år fra systemet med orange faresymboler og risiko- og sikkerhedssætninger til at være globalt harmoniserede efter GHS (Globalised Harmonised System).  EU implementerer CLP for at sikre at stoffer og blandinger (herunder vores rengøringsmidler) klassificeres og mærkes på samme måde i hele verden.

Overgangsperiode fra 1. juni 2015 til 1. juni 2017

I overgangsperioden er det stadigt lovligt at markedsføre og benytte produkter med gammel mærkning - se SPT Statusnotat nedenfor. 
Få besked når vi sætter nye faremærker på et af vores produkter. Tilmeld dig vores nyhedsbrev med interesse: sikkerhed og datablade.SPT Statusnotat:

CLP mærkning pr. 1. juni – hvad gælder egentlig?

"Fra d. 1. juni 2015 skal kemiske produkter, der produceres eller indføres i EU, mærkes efter nye regler i den såkaldte CLP forordning (CLP: Classification, Labelling and Packaging), og efter denne skæringsdato ophører de ”gamle” regler for mærkning givet i Dangerous Products Directive, DPD.

For at give producenter og importører en mulighed for at opbruge deres lagre af produkter mærket efter DPD er der dog lavet en overgangsordning, som tillader, at DPD-mærkede produkter produceret før skæringsdatoen fortsat kan leveres til kunderne frem til d. 1. juni 2017. Kravet for at indgå i overgangsordningen er, at produkterne har været markedsført inden skæringsdatoen.

Der er imidlertid udbredt uenighed om, hvordan ”markedsføring” skal fortolkes. På den ene står myndighederne fast på, at et produkt først er markedsført i forhold til CLP, når ejerskabet på et produkt er overdraget til kunden. På den anden side er det AISE’s holdning, at et DPD-mærket produkt, der er gjort klar til salg inden skæringsdatoen, må overleveres til kunden frem til juni 2017. Ifølge AISE’s fortolkning er det således ikke nødvendigt, at ejerskabet er overdraget."

Kilde: SPT statusnotat over overgangsordningen.

Særligt for arbejdsledere

Rengøringsmidler skal mærkes med de nye symboler inden juni 2017. Det er vigtig, at brugerne og andre der håndterer rengøringsmidlerne er informeret om betydningen af de nye symboler.

Når et produkt er mærket med et faresymbol, skal virksomheden der bruger produktet altid lave en arbejdsplads-brugsanvisning (APB).

Efterhånden som rense- og rengøringsmidlerne bliver mærket med de nye symboler, og der kommer nye sikkerhedsdatablade, er det nødvendigt at få revideret virksomhedens APB´ er.

Både APB og de nyeste sikkerhedsdatablade skal gøres tilgængeligt for brugerne.


 Print