Bliv kunde

Produkt søgning

Kategorier
Produkt søgning
* Priser vises eksl. moms

Ansvarlighed

Etik, miljø og social engagement - Knud E. Dan A/S går forrest
Hos Knud E. Dan A/S har vi altid gået forrest, når der blev snakket om miljø og kvalitetsstyring, grønne regnskaber,etik osv. Vi har implementeret alle disse ting i vor virksomheds struktur for efterhånden mange år siden.
Situationen har dog ændret sig således, at der i dag stilles endnu større krav til virksomheden, hvis vores aktiviteter indenfor miljø, etik og bæredygtighed skal batte noget i det store globale regnskab.
 

Vi værner om vandet

Hos Knud E. Dan A/S ved vi godt, at det er vigtigt vi passer på drikkevandet, både set fra et globalt synspunkt, men også mere lokalt. På det lokale plan, i vores produktion og i salget af vores rense- og rengøringsmidler, giver vores indsats sig udtryk i, at vi f.eks. ikke udleder vand fra produktionen overhovedet. Alt spild bliver således opsamlet i store tanke og kørt til Ekokem A/S for en forsvarlig bortskaffelse. Vores produkter er desuden, for den overvejende dels vedkommende, særdeles effektive selv ved meget lave doseringer. I vores salgsarbejde gør vi også en indsats for at undervise indkøbere og brugere i korrekt dosering, det rigtige valg af produkter, samt valg af den mest miljøbeviste og ergonomiske metode til rengøring.
 

Vand i verdens brændpunkter

Som virksomhed vil vi gerne gøre en forskel – både i lokalsamfundet, men også i resten af verden. Derfor har vi valgt at støtte Dansk Flygtningehjælps arbejde med at sikre rent vand til fattige verden over. 

Hundrede millioner af mennesker har ikke adgang til rent vand, og klimaforandringerne er mange steder med til at gøre situationen endnu værre. Dansk Flygtningehjælp uddeler vandrensningstabletter og filtrer, som kan betyde forskellen på liv og død i en krisesituation, men hjælper også med langvarige løsninger ved fx at bygge vandreservoirs og reparere brønde.

”Manglen på rent drikkevand er en dræber, fordi folk bliver syge af at drikke beskidt vand. Samtidig bruger verdens fattigste uforholdsmæssig meget tid på at hente vand, og det betyder tab af arbejdstimer og skoledage. Så støtten fra danske virksomheder til at sikre rent drikkevand er enormt vigtig,” siger Andreas Kamm, der er generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp.

For yderligere informationer kontakt Maja Nellemann, Projektleder v. Dansk Flygtningehjælp, 3373 5183.Vi støtter kampen mod kræft

1 ud af 7 danskere rammes af kræft, mens de er på arbejdsmarkedet. Vi deltager i kampen mod kræft ved at vi har indgået et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Vi støtter Familier med kræftramte børn

Familie med kræftramte børn" afholder aktiviteter, hvor medlemmer kan mødes under trygge forhold og udveksle erfaringer. Lyspunkter i en tilværelse, som i lange perioder er yderst vanskelig.

OBS!

"Familier med kræftramte børn” (FMKB) har intet at gøre med Foreningen for Danske Kræftramte Børn (DKB) – ud over et ærgerligt sammenfald mellem foreningernes navne.

 

 

Diplom 2017


 

Grøn strøm

Vi køber grøn strøm gennem VindEnergi Danmark.

Vindkraft er en ren energikilde, der ikke bidrager til den globale opvarmning. Samtidig er vindkraft i Danmark på markedsvilkår, hvilket betyder, at den skal konkurrere med andre teknologier som f.eks. kulkraft. Vindenergi Danmark arbejder for at forbedre konkurrencevilkårene for vindkraften.

 

Læs mere på: www.vindenergi.dk

Se certifikat fra AURA ELHANDEL og VINDENERGI DANMARK