Bliv kunde

Produkt søgning

Kategorier
Produkt søgning
* Priser vises eksl. moms

Ansvarlighed

Etik, miljø og social engagement
 
Hos Knud E. Dan A/S har vi altid gået forrest, når der blev snakket om miljø og kvalitetsstyring, grønne regnskaber, etik osv. Vi har implementeret alle disse ting i vor virksomheds struktur for efterhånden mange år siden.

Situationen har dog ændret sig således, at der i dag stilles endnu større krav til virksomheden, hvis vores aktiviteter indenfor miljø, etik og bæredygtighed skal batte noget i det store globale regnskab.
 
 

Vi værner om vandet

Hos Knud E. Dan A/S ved vi godt, at det er vigtigt vi passer på drikkevandet, både set fra et globalt synspunkt, men også mere lokalt.
 
På det lokale plan, i vores produktion og i salget af vores rense- og rengøringsmidler, giver vores indsats sig udtryk i, at vi f.eks. ikke udleder vand fra produktionen overhovedet. Alt spild bliver således opsamlet i store tanke og kørt til Ekokem A/S for en forsvarlig bortskaffelse.
 
Vores produkter er desuden, for den overvejende dels vedkommende, særdeles effektive selv ved meget lave doseringer. I vores salgsarbejde gør vi også en indsats for at undervise indkøbere og brugere i korrekt dosering, det rigtige valg af produkter, samt valg af den mest miljøbeviste og ergonomiske metode til rengøring.


Grøn strøm

Vi køber grøn strøm gennem VindEnergi Danmark.

Vindkraft er en ren energikilde, der ikke bidrager til den globale opvarmning. Samtidig er vindkraft i Danmark på markedsvilkår, hvilket betyder, at den skal konkurrere med andre teknologier som f.eks. kulkraft. Vindenergi Danmark arbejder for at forbedre konkurrencevilkårene for vindkraften.

 

Læs mere på: www.vindenergi.dk

Se certifikat fra AURA ELHANDEL og VINDENERGI DANMARK